Blog Large

Blog Large 2017-06-23T17:57:12+00:00

מרכז מבקרים

מרכז המבקרים החדש והמשודרג בבית יד שרה בירושלים הוא מרכז ממחיש ומחנך לחווית ההתנדבות והנתינה. כיצד הוקמה יד שרה והחלה את דרכה. כיצד פעלה לשירות כל משפחה שניה בישראל לאורך 40 שנות עשייה. על

By | יוני 19th, 2017|Categories: שירותים נוספים|0 Comments

מודיעין: אהובה לא מוותרת

מנהל מרכז השירותים של יד שרה במודיעין אלי רוזנברג שיגר את הצילום עם המילים הבאות:חמצן ההתנדבות. דבקות מרגשת * אהובה מותיקות מתנדבות ההשאלה במודיעין הנזקקת למחולל חמצן צמוד לא מותרת על משמרתה ומגיעה עם מחולל

By | יוני 16th, 2017|Categories: news|0 Comments

בת 108 וממשיכה לתרום באהבה

הכירו את התורמת המבוגרת ביותר בקרב מאות האלפים התורמים בנדיבות ליד שרה. יונה פלומבה שגרה במרחק הליכה של 5 דקות מבית יד שרה בירושלים, תורמת ליד שרה בשנים רבות. היא כבר לא יוצאת מהבית, לא

By | יוני 16th, 2017|Categories: news|0 Comments