Home Magazine Style 2 2017-06-23T17:57:18+00:00

   portfolio_5

   מרכז מבקרים

   By | יוני 19th, 2017|Categories: שירותים נוספים|

   מרכז המבקרים החדש והמשודרג בבית יד שרה בירושלים הוא מרכז ממחיש ומחנך לחווית ההתנדבות והנתינה. כיצד הוקמה יד שרה והחלה את דרכה. כיצד פעלה לשירות כל משפחה שניה בישראל לאורך 40 שנות עשייה. על

   Creative News

     קטלוג ציוד רפואי שיקומי

     יוני 21st, 2017|0 Comments

     מרכז מבקרים

     יוני 19th, 2017|0 Comments

     מרכז המבקרים החדש והמשודרג בבית יד שרה בירושלים הוא מרכז ממחיש ומחנך לחווית ההתנדבות והנתינה. כיצד הוקמה

     מתנדבי יד שרה – יקירי הקהילה

     יוני 16th, 2017|0 Comments

     הרגע בו החלטתי לתת: מאוצר הסרטונים שלנו

     יוני 16th, 2017|0 Comments

     הרגע בו החלטתי לתת: סרטון חדש של יד שרה ומכון לר לניהול התנדבות.

     Wordpress News

     2106, 2017

     קטלוג ציוד רפואי שיקומי

     יוני 21st, 2017|0 Comments

     1906, 2017

     מרכז מבקרים

     יוני 19th, 2017|0 Comments

     מרכז המבקרים החדש והמשודרג בבית יד שרה בירושלים הוא מרכז ממחיש ומחנך לחווית ההתנדבות והנתינה. כיצד הוקמה יד שרה והחלה את דרכה. כיצד פעלה לשירות כל משפחה שניה בישראל לאורך 40

     2106, 2017

     קטלוג ציוד רפואי שיקומי

     יוני 21st, 2017|0 Comments

     1906, 2017

     מרכז מבקרים

     יוני 19th, 2017|0 Comments

     מרכז המבקרים החדש והמשודרג בבית יד שרה בירושלים הוא מרכז ממחיש ומחנך לחווית ההתנדבות והנתינה. כיצד הוקמה יד שרה והחלה את דרכה. כיצד פעלה לשירות כל משפחה שניה בישראל לאורך 40

     Photography News

     קטלוג ציוד רפואי שיקומי

     יוני 21st, 2017|0 Comments

     מרכז מבקרים

     יוני 19th, 2017|0 Comments

     מרכז המבקרים החדש והמשודרג בבית יד שרה בירושלים הוא מרכז ממחיש ומחנך לחווית ההתנדבות והנתינה. כיצד הוקמה יד שרה והחלה את דרכה. כיצד פעלה לשירות כל משפחה שניה בישראל לאורך 40 שנות עשייה. על

     מתנדבי יד שרה – יקירי הקהילה

     יוני 16th, 2017|0 Comments

     הרגע בו החלטתי לתת: מאוצר הסרטונים שלנו

     יוני 16th, 2017|0 Comments

     הרגע בו החלטתי לתת: סרטון חדש של יד שרה ומכון לר לניהול התנדבות.