Large Alternate

Large Alternate 2017-06-23T17:57:42+00:00
1906, 2017

מרכז מבקרים

By | יוני 19th, 2017|Categories: שירותים נוספים|0 Comments

מרכז המבקרים החדש והמשודרג בבית יד שרה בירושלים הוא מרכז ממחיש ומחנך לחווית ההתנדבות והנתינה. כיצד הוקמה יד שרה והחלה את דרכה. כיצד פעלה לשירות כל משפחה שניה בישראל לאורך 40 שנות עשייה. על

1606, 2017

מודיעין: אהובה לא מוותרת

By | יוני 16th, 2017|Categories: news|0 Comments

מנהל מרכז השירותים של יד שרה במודיעין אלי רוזנברג שיגר את הצילום עם המילים הבאות:חמצן ההתנדבות. דבקות מרגשת * אהובה מותיקות מתנדבות ההשאלה במודיעין הנזקקת למחולל חמצן צמוד לא מותרת על משמרתה ומגיעה עם מחולל