מזקק חמצן נייד

מזקק חמצן נייד

500.00  פקדון - יוחזר לשואל עם החזרת הציוד

תיאור

מזקק חמצן נייד

משקל: תלוי בדגם, עד 10kg
תפוקה: 80-93٪ 3L