מקל הליכה 4 רגליים

40.00  פקדון - יוחזר לשואל עם החזרת הציוד