בקיץ הזה לא מתייבשים שעות במיון – מרכז פרנקל לרפואה דחופה