"מדינת ישראל צריכה לאמץ את המהפך החברתי של יד שרה"