משרד הרווחה נעזר ביד שרה למציאת פתרונות להזדקנות האוכלוסייה