קיץ בטוח לילדים ברכב עם טפצפה – ערכת המגן של יד שרה