שכולם יהיו מנגישי דרך

כסמנכלית בכירה במשרד התיירות, התוותה גב אהובה זקן מדיניות של איכות וחמלה. בקריירה השניה שלה כמתנדבת ביד שרה, היא משלימה את מפעל חייה. פותחים את הארץ גם למטיילים למוגבלים. סמנכ”לית משרד התיירות גב’ ​אהובה זקן, ניהלה את מערך התקינה, התפעול ואיכות השירות במשרד התיירות. במסגרת תפקידה, הובילה את השיפורים הנדרשים כדי שמורי הדרך בישראל היו הטובים ביותר. כדי שיוכלו

Tagged under: