חשיבות ואופן הטיפול בפצעי לחץ – הטיפול הנכון בזמן הנכון