חשיבות מזרון למניעת פצעי לחץ והתאמה מקצועית לשוכב עליו

חשיבות מזרון למניעת פצעי לחץ והתאמה מקצועית לשוכב עליו

מזרון אוויר למניעת פצעי לחץ – המזרון שימנע התפתחות של פצעי לחץ כדי למנוע התפתחות של פצעי לחץ למרות השכיבה הממושכת חשוב להצטייד במזרון מיוחד למניעת פצעי לחץ, אנשים מוגבלים שנאלצים