אל תחמיצו!

אל תחמיצו!

את הר משלוחי המנות חייבים לחסל לפני פסח? המציאות שהסתתרו מאחורי המזווה דינם לסל? בשיקומון מציעים ביעור חמץ אחר! הנקיונות לפסח בעיצומם, הזמן קצר והמלאכה מרובה. צריך להכשיר את הבית,