תקוע

האשה החכמה, תקוע
02-624-6386

שעות פתיחה

יום שני יום חמישי
20:30-21:30 20:30-21:30

מידע נוסף

שכונת הקרוונים

שירותי הסיוע הניתנים בסניף

  • השאלת ציוד
TOP