מתנדבי יד שרה לוקחים אחריות! אלפי ערכות טפ-צפה, למניעת שכחת התינוק ברכב מצילות חיים. הושאלו מאז תחילת הקיץ. בעקבות האירוע המחריד בשבוע שעבר במודיעין עילית, הסתערו הורים רבים על סניפי יד שרה, והושאלו מחלקת הרכש נחלצת במהירות לחדש את המלאי, והוא עומד עכשיו זמין לכל נצרך.זאת היתה גזירת שמים, וזה עצוב מאד לכל הנוגעים בדבר.ההשתדלות

Tagged under: